top of page

PROJEKTIN TAVOITTEET

Maahanmuuttajien digiohjaus​

Auttaa maahanmuuttajia kaikissa verkkoasiointiin, verkko-opiskeluun, arjen digitaitohin ja tietoteknisiin perustaitoihin liittyvissä asioissa.Opettajien ja ohjaajien digiohjaus

Auttaa maahanmuuttajien opettajia ja ohjaajia integroimaan digitaalisia välineitä ja verkossa olevia materiaaleja omaan opetukseensa.

Vertaisohjausmallin kehittäminen
Perusajatuksemme on, että jokainen voi auttaa toista digiasioissa. Maahanmuuttajat voivat ohjata toinen toisiaan myös omalla kielellään.

Projekti päättyi 30.4.2018.

OSALLISENA VERKOSSA

-projektin aikuisten maahanmuuttajien opettajille ja ohjaajille laatima opas Digiaskeleet on nyt ladattavissa pdf-tiedostona.​

bottom of page